Francuski

Czy zgadzacie się z opinią, że francuski to język miłości? Sam wyraz amour czy tendresse jest ładny – nieprawda? Przyjdź i się przekonaj 🙂

Słuchacze pracują indywidualnie, w parach i grupach, a zadania i ich tematyka stwarzają im możliwość używania języka w codziennych sytuacjach. Dzięki niewielkiej liczbie osób w grupach wszyscy słuchacze aktywnie uczestniczą w zajęciach, a nie tylko uczęszczają na nie.